prijava

timova

27.septembra na terenu FK LOKOMOTIVA TRNAVA, u okviru projekta Magija Balkana biće održan prvi turnir u organizaciji One Step Further. Maksimalni broj ekipa koje mogu učestvovati na turniru je 16, a igraće se na jednom terenu. Prijave za učešće na turniru ekipe mogu podneti do 20.septembra 2023.godine.

Na turniru će suditi profesionalne sudije, a obezbeđene su i vredne novčane nagrade za najbolje.

Prijavi svoju ekipu,

Prijava je kompletna kada prijavljena ekipa dostavi:

-prijavni formular kompletno popunjen sa svim podacima;

-dokaz o uplati u iznosu od 150 evra (prijava bez dokaza o uplati se smatra nepotpunom)


Uplata se vrši na račun:

ONE STEP FURTHER

Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača

IČO: 53525205

DIČ: 2121437417

Všeobecná úverová banka a.s.

IBAN: SK 89 0200 0000 0045 4423 4751

SWIFT: SUBA SK BX