pravila

kupa magije balkana

PRAVILA TURNIRA
KUP MAGIJE BALKANA

PRAVILO-PRIJAVLJIVANJE EKIPA

* Na turniru može učestvovati najviše 16 ekipa;

*Pijava ekipa je najkasnije do 20.septembra, odnosno do ispunjenja maksimalnog broja prijavljenih ekipa;

*Uplata po prijavi ekipe iznosi 150 evra;

*Ekipu sačinjava maksimalno 10 igrača i to: 6 igrača u igri (5 igrača i golman) i 4 rezervnih igrača. Prijavljena ekipa ne može menjati sastav u toku turnira.

*Ekipa koja prijavi ekipu za učešće na turniru, istu ne može povući. Ukoliko iz nekog razloga ne može ili ne želi da učestvuje na turniru, pismeno obaveštava organizatora do 20.avgusta o otkazivanju učešća. Prijavljena ekipa koja otkaže svoje učešće nema pravo povraćaja novca.

Ukoliko se ekipa prijavi učešće, smatra se učesnikom turnira, a ukoliko se ne pojavi na zakazanom meču, predvidjenim zvaničnim rasporedom turnira, meč će biti registrovan rezultatom 3:0 za protivničku ekipu.

*Ukoliko bude prijavljeno 8 ekipa ili manje, takmičenje se igra po grupama, a dve prvoplasirane ekipe u grupi ostvaruju plasman u polufinale. Pobedinici polufinalnih mečeva igraju finalni meč, dok poražene ekipe igraju meč za 3.mesto;

*Ukoliko bude prijavljeno od 8 do 16 ekipa, takmičenje se igra po KUP sistemu, (eliminacioni sistem) : osmina finala, četvrtfinale, polufinale, meč za 3.mesto i finalni meč. Pobedinici polufinalnih mečeva igraju finalni meč, dok poražene ekipe igraju meč za 3.mesto.

PRAVILO-NAGRADE

*Pobednik turnira osvaja novčanu nagradu u iznosu od 700 evra, dok poražena ekipa u finalu osvaja novčanu nagradu u iznosu od 400 evra.

Organizator u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima i saradnji sa partnerskim organizacijama, ima mogućnost povećanja nagradnog fonda, što će biti objavljeno na zvaničnoj internet stranici turnira, kao i na društvenim mrežama, a sve prijavljenje ekipe će biti blagovremeno obaveštene o tome.

PRAVILO-LOPTA

*Igra se loptom br. 4, teškom između 400 i 440 g;

PRAVILO-BROJ IGRAČA

IGRAČI

Utakmicu igraju dve ekipe. Ekipa može da ima najviše 10 prijavljenih igrača i jednu prijavljenu osobu kao trenera ili menadžera.

Utakmicu igraju 5 igrača i golman, i može biti najviše 4 izmena.Broj letećih izmena tokom utakmice nije ograničen. Zamenjeni se igrač može vratiti na teren kao zamena drugog igrača. Leteća izmena je ona koja je izvršena dok je lopta u igri a za koju treba da budu ispunjeni sledeći uslovi:

 1. Igrač koji napušta teren to čini tako što prelazi aut liniju prolazeći kroz sektor nazvan zona izmene.
 2. Igrač koji ulazi u teren takođe treba da to učini iz zone izmene, ali ne dok igrač koji napušta teren nije potpuno prešao preko aut linije
 3. Sudijske odluke odnose se i na rezervne igrače bilo da su pozvani u igru ili ne.
 4. d) Izmena jeu potpunosti izvršena kada rezervni igrač uđe u teren i od tog trenutka postaje igrač, a igrač koga je on zamenio prestaje da ima to svojstvo.

Golman može zameniti svoje mesto s bilo kojim drugim igračem.

K A Z N E

a ) Ako za vreme leteće izmene rezervni igrač uđe u teren pre nego što je zamenjeni igrač potpuno napustio teren, sudija treba da zaustavi igru. Sudija treba da uputi zamenjenog igrača da napusti teren pokaže mu žuti karton zameni i da nastavi igru ind.slobodnim udarcem koji će se izvesti protivnička ekipa sa mesta gde se lopta nalazi kada je igra zaustavljena. Međutim ako se lopta nalazi unutar kaznenog prostora, ind.udarac treba da se izvede sa linije 6 metara na mestu koje je najbliže položaju lopte kada je igra zaustavljena.

 1. b) Ako za vreme leteće izmene rezervni igrač uđe u teren ili zamenjeni igrač napusti teren na mestu koje je izvan zone izmene, sudija treba da zaustavi igru, da pokaže žuti karton igraču koji je učinio prekršaj i a nastavi igru indirektnim udarcem, koji će izvesti protivnička ekipa sa mesta gde se lopta nalazila u trenutku prekida igre. Međutim ako se lopta nalazi unutar kaznenog prostora, ind.udarac treba da se izvede sa linije 6 metara na mestu koje je najbliže položaju lopte kada je igra zaustavljena.

ODLUKE

Na početku utakmice svaka ekipa mora imati šest igrača. Ako u slučaju isključenja igrača ostane manje od tri igrača (uključujući golmana) u bilo kojoj ekipi, utakmica se mora prekinuti. Povređenom igraču pomoć se ukazuje van terena za igru. Isti igrač može ući u igru tek kada igra bude nastavljena tj. kada lopta bude u igri, ali ako umesto njega ulazi drugi igrač on to može učiniti odmah. U toku time-out nije dozvoljena zamena igrača, ali kada istekne vreme predviđeno za time-out 1 minut igrači mogu da se zamene i pre nastavka igre. Ukoliko zamenik uđe u teren za igru, pa njegova ekipa u tom trenutku ima igrača više i učini prekršaj zbog koga treba da bude isključen, nakon isključenja njegova ekipa nastavlja sa 5 igrača. Ukoliko igrač napusti teren za igru, pa van terena načini prekršaj za isključenje, njegova ekipa nastavlja sa 4 igrača. Praktično, ovaj zaključak se odnosi na to da treba praviti razliku između igrača i zamenika. Posle izricanja disciplinskih mera sudija treba da se postara da se izmena izvrši pravilno, tj. Igrač koji je načinio prekršaj treba uputiti da ponovo napusti teren za igru, da bi procedura bila izvršena pravilno. Ukoliko zamenik uđe u teren, a zamena je izvršena nepravilno on praktično i nije postao igrač.

PRAVILO-OPREMA IGRAČA

Igrač ne sme da nosi bilo šta što može da bude opasno po druge igrače, uključujući svaku vrstu nakita. Osnovna obevezna oprema igrača treba da se sastoji od dresa ili majce,  sportskih gaćica i patika. Dozvoljena patika treba da je od platna ili neke meke kože sa gumenim đonom ili nekim sličnim materijalom. Nošenje patika je obavezno. Kopačke sa zavrtanjima (kramponima) su strogo zabranjene.

Dresovi moraju biti numerisani na leđima, brojevima od 1 do 15. Boje brojeva moraju se jasno razlikovati od boja dresa.  Golman može da nosi donji deo trenerke, kao i dres u boji koja će ga jasno razlikovati od drugih igrača i sudije. Ako drugi igrač menja golmana, mora imati sopstveni broj na golmanskom dresu.

K A Z N E

Za svaki prekršaj ovog Pravila, igrač koji ga je počinio treba da bude upozoren da napusti teren kako bi svoju opremu doveo u red ili da ono što ne dostaje toj opremi uzme i ne može da se vrati u teren, a da se prethodno ne javi sudiji, koji treba da se uveri da je oprema igrača u redu. Igrač može da se vrati u igru u trenutku kada je lopta izvan igre.

PRAVILO-GLAVNI SUDIJA

Za svaku utakmicu treba da bude određen glavni sudija. Njegov autoritet i uloga koji su mu povereni na osnovu Pravila igre počinju od trenutka kada dođe na lokaciju gde se nalazi teren i traju sve dok ga ne napusti. Za vreme utakmice, njegovo je pravo da kažnjava učinjene prekršaje u toku igre a i kada je igra privremeno u prekidu ili kada je lopta izvan igre. Njegova odluka vezana za prekršaj je konačna, ukoliko se odnosi na rezultat utakmice. Glavni sudija daju znak za prekršaj, pa ako dođe do neusaglašenosti kojoj ekipi treba dati prednosti, odluci glavnog sudije treba da bude data prednost. Glavni sudija imaju pravo da izreknu opomenu ili isključenje. Glavni sudija treba:

 1. da sprovodi Pravila.
 2. da zabeleži svaki incident beleži koji se desi pre za vreme ili posle utakmice.
 3. ima diskreciono pravo da zaustavi igru za svaki prekršaj Pravila igre i da završi ili prekine utakmicu zbog elementarnih razloga upadanja publike i da dostavi detaljan izveštaj odgovornom licu u predviđenom roku u skladu sa odredbama nacionalnog saveza pod čijim se propisima odigravala utakmica.
 4. od trenutka kada stupi na teren, opominje svakog igrača za nesportsko ponašanje a ako isti tako nastavi mora da ga isključi iz daljeg učestvovanja u igri, u tom slučaju sudija će navesti ime prekršioca odgovornom organu u određenom vremenu koje je predviđeno od strane nacionalnog saveza pod čijom se jurisdikcijom igrala utakmica. e) neće dozvoliti drugim osobama, osim igračima i drugom sudiji da uđu u teren bez njegove dozvole.
 5. da zaustavi igru ako je po njegovom mišljenju igrač ozbiljno povređen, da interveniše da se taj igrač što je moguće brže iznese sa terena i da odmah nastavi igru. Ako je igrač lakše povređen, igru ne treba zaustavljati sve dok lopta ne bude izvan igre. Igrač koji je sposoban da sam pređe preko uzdužne linije ( aut linije) ne treba da bude ukazivana pomoć na terenu.
 6. da udalji sa terena svakog igrača koji je po njegovom mišljenju kriv za grub i brutalan napad ozbiljnu grubu igru i koristi pogrdne reči.
 7. daje znak za nastavak igre posle svakog prekršaja
 8. j) odlučuje da li lopta predviđena za utakmicu odgovara zahtevima
 9. k) sve odluke sudije vezane za meč su konačne
 10. l) preduzima mere protiv službenog lica ekipe koji se nesportski ponaša i ako je potrebno, odstranjuje ga sa terena za igru i šalje u gledalište
 11. m) u slučaju povrede glavnog ili drugog sudije, treći sudija može da ih zameni

PRAVILO-MERILAC VREMENA

Dužnosti

Merilac vremena treba da sedi izvan terena pored središnje linije na istoj strani gde se nalazi zona izmene.  Dužnosti merioca vremena su:

 1. da se obezbedi da trajanje igre odgovara Pravilima, da to radi tako što će podesiti svoju štopericu posle početnog udarca;
 2. vodi računa o 2 minuta kaznenog vremena posle isključenja,
 3. da da znak o isteku prvog dela, kraj utakmice, i kraja dodatnog vremena pištaljkom ili nekim drugim zvučnim signalom koji se razlikuje od zvuka koji koristi sudija,
 4. da vodi računa o svim tajm autima za svaku ekipu i da upozori sudiju i ekipe na ove činjenice, kao i da naznači dozvolu za tajm aut kada to zatraži trener jedne ekipe,
 5. da vodi računa o prvih pet akumuliranih prekršaja koje je počinila svaka ekipa u svakom polovini utakmice, koje je registrovao glavni sudija, da vodi belešku o zaustavljanju igre i razlogu tog zaustavljanja da beleži brojeve igrača koji su postigli pogotke koji su opomenuti ili isključeni da beleži tajm aut i brine se o svakoj informaciji vezanoj za igru.
 6. U slučaju nedozvoljenog mešanja merioca vremena, glavni sudija treba da se liši njegovih usluga i da se pobrine da se odredi zamena, izveštavajući o tome odgovorne.

PRAVILO-TRAJANJE IGRE

Trajanje igre treba da bude dva puta po 15 minuta. Merenje vremena treba da bude zajamčeno od merioca vremena. Trajanje svakog poluvremena može da bude produženo da bi se omogućilo izvođenje kaznenog udarca. Vremenski odmor između poluvremena ne treba da pređe 5 minuta

PRAVILO-POČETAK IGRE

Na početku igre izbor strana i početnog udarca određuje se pomoću novčića. Ekipa koja dobije žreb odlučuje na koju stranu će napadati tokom prvog poluvremena utakmice. Druga ekipa započinje utakmicu početnim udarcem. Ekipa koja dobije žreb izvodi početni udarac u drugom poluvremenu utakmice. Na početku drugog poluvremena utakmice ekipe menjaju strane i napadaju suprotnu stranu. Početni je udarac način početka ili nastavka igre: na početku utakmice; nakon postignutog pogotka; na početku drugog poluvremena utakmice;

Pogodak se može postići direktno iz početnog udarca. Svi su igrači na svojoj polovini igrališta. Protivnički igrači ekipe koja izvodi početni udarac udaljeni su najmanje 3 m od lopte sve dok ona nije u igri. Lopta je nepomična na središnjoj tačci. Sudija daje znak. Lopta je u igri kada je udarena nogom i kada krene napred. Igrač koji je izveo udarac ne sme ponovo igrati loptom dok je ne dotakne drugi igrač. Nakon što ekipa postigne pogodak, početni udarac izvodi druga ekipa. Ekipa koja dobije žreb izvodi početni udarac u drugom poluvremenu utakmice. Na početku drugog poluvremena utakmice ekipe menjaju strane i napadaju suprotna stranu.

K A Z N E

Za svaki prekršaj ovog Pravila, udarac treba ponoviti. Međutim, ako igrač koji je izveo udarac ponovo igra loptom pre nego što je dotaknuta ili igrana od strane drugog igrača, treba da bude dosuđen ind.udarac za protivničku ekipu, sa mesta gde se prekršaj dogodio. Ako se taj prekršaj dogodio unutar kaznenog prostora protivničke ekipe, ind.udarac treba da se izvede sa linije 6 metara, sa tačke koja je najbliža onoj gde se prekršaj dogodio.

PRAVILO-SPUŠTANJE LOPTE

Spuštanje lopte je način za nastavak utakmice posle svih privremenih prekida dok je lopta još bila u igri. Da bi se igra nastavila, pod uslovom da lopta pre zaustavljanja nije prešla uzdužnu ili poprečnu liniju,  jedan od sudija treba da spusti loptu na mesto gde se nalazila u trenutku prekida, izuzev ako je to bilo unutar kaznenog prostora. U tom slučaju lopta treba da bude spuštena na liniju 6 metara, najbliže mestu gde se lopta nalazila kada je igra zaustavljena. Za loptu se smatra da je u igri u trenutku kada dodirne teren. Ako ona pri tome pređe preko poprečne ili uzdužne linije, pošto je sudija spustio, ali pre nego što je nju dodirnuo neki igrač, sudija treba ponovo da je spusti. Nijedan igrač ne može da igra loptom dok ona nije dodirnula teren. Ako ovaj uslov nije ispunjen, sudija će ponovo spustiti loptu.

LOPTA U IGRI I VAN IGRE

Lopta izvan igre:

 1. kada celom svojom zapreminom pređe uzdužnu ili poprečnu liniju, bilo po zemlji ili vazduhu. Linije koje obeležavaju teren pripadaju terenu, tako su gol linije i aut linije sastavni deo terena.
 2. kada je igra zaustavljena od strane sudije.

Lopta je u igri u svakom drugom trenutku od početka do kraja, uključivši:

 1. kada se odbije od stative ili prečke u teren
 2. b) kada se odbije bilo od glavnog ili drugog sudije, kada se oni nalaze na terenu

PRAVILO-POSTIZANJE POGOTKA

Osim izuzetaka predviđenim ovim Pravilima, pogodak je postignut kada lopta celom svojom zapreminom pređe poprečnu liniju, između stativa i ispod prečke, pod uslovom da nije ubačena rukom, nošena ili namerno ubačena šakom ili rukom od strane igrača napadajućeg tima. Ekipa koja postigne veći broj pogodaka u toku igre je pobednik. Ako nije postignut nijedan pogodak ili su ekipe postigle isti broj pogodaka, igra je završena nerešeno. Za takve mečeve pravila takmičenja predviđaju izvođenje kaznenih udaraca.

PRAVILO-PREKRŠAJI I NESPORTSKO PONAŠANJE

Direktan slobodan udarac se dosuđuje protivničkom timu ako igrač namerno učini jedan od sledećih šest prekršaja u maniru za koji sudija smatra da je nepažljiv, bezobziran ili previše grub:

 1. šutne ili pokuša da šutne protivnika
 2. saplete ili pokuša da saplete protivnika
 3. skače na protivnika
 4. napada protivnika
 5. udari protivnika
 6. gura protivnika

Direktni slobodni udarac takođe se dosuđuje protivničkom timu ako igrač počini bilo koji od sledećih četiri prekršaja:

 1. drži protivnika
 2. pljune protivnika
 3. ukliza s namerom da ide na loptu kada je ona u igri ili kada protivnički igrač pokušava da odigra loptom (klizeći start), izuzev golmana u njegovom kaznenom prostoru, i pod uslovom da pri tom nije nepažljiv, bezobziran ili previše grub. Klizeći start je kažnjiv ako igrač kliza na loptu koja je u igrajućem prostoru protivnika. Golman van 6 m tretira se isto kao i svaki drugi igrač (u smislu klizećeg starta)
 4. d) igra rukom na loptu, sa izuzetkom golmana u njegovom kaznenom prostoru Direktni slobodni udarac se izvodi sa mesta gde se prekršaj dogodio. Gore pomenuti prekršaji nazivaju se KUMULATIVNI PREKRŠAJI.

KAZNENI UDARAC ( PENAL) se dosuđuje ako igrač izvrši bilo koji od gore pomenutih prekršaja u svom kaznenom prostoru, nezavisno od pozicije lopte, ali pod uslovom da je lopta u igri.

INDIREKTAN SLOBODAN UDARAC dosuđuje se protivničkom timu sa mesta gde se prekršaj dogodio, ako po mišljenju sudije igrač:

 1. igra na način koji je opasan
 2. kada lopta nije u igri namerno sprečava napredovanje protivnika
 3. sprečava golmana da igra loptom koja je u njegovim rukama
 4. čini neki od prekršaja koji u ovom pravilu nisu spomenuti, a zbog kojih može da dobije opomenu ili da bude isključen.

INDIREKTAN SLOBODAN UDARAC dosuđuje se protivničkom timu ako golman počini jedan od sledećih prekršaja:

 1. dotakne ili kontroliše loptu rukama, koju je njemu namerno uputio njegov saigrač
 2. kada posle ubacivanja lopte u igru ( posle auta) od igrača iz njegove ekipe lopta pođe neposredno ( direktno) ka golmanu, a on je dotakne ili kontroliše rukama nakon sto se oslobodio lopte
 3. ako dodirne loptu ili je kontroliše loptu rukama ili stopalom na svom delu terena duže od četiri sekunde
 4. pošto je ispustio ili se oslobodio lopte, pa primi loptu od saigrača, a da ona prethodno nije prešla preko središnje linije ili nije bila dotaknuta od strane protivnika Indirektni slobodni udarac izvodi se s mesta na kojem je prekršaj počinjen, osim ako je prekršaj počinjen unutar kaznenog prostora. U tom će se slučaju ind. slobodan udarac izvesti s linije kaznenog prostora sa tačke koja je najbliža mestu gde je prekršaj počinjen. Igrač treba da bude opomenut i da dobije žuti karton ako:
 5. krši postupak izmene
 6. neprekidno krši Pravila igre
 7. pokazuje bilo rečima, bilo gestom da se ne slaže sa odlukom sudije
 8. kriv za nesportsko ponašanje
 9. odugovlači sa vraćanjem lopte u igru
 10. ne poštuje ustanovljeno rastojanje pri ubacivanju lopte u igru, izvođenju kornera, slobodnog udarca ili gol auta
 11. namerno napusti teren bez sudijske dozvole

Za svaki od ovih prekršaja, sudija treba da dosudi ind.slobodan udarac za protivničku ekipu, koji će se izvesti sa mesta gde se prekršaj dogodio. Ukoliko se prekršaj dogodio u kaznenom prostoru ind.slobodan udarac treba da se izvede sa linije 6 metara, sa tačke najbliže mestu gde se prekršaj dogodio uz izricanje odgovarajuće opomene ali pod uslovom da nije učinjen ozbiljniji prekršaj Pravila igre.

Igrač treba da dobije crveni karton i bude udaljen iz igre ako je po mišljenju sudije:

 1. kriv za ozbiljnu grubu igru
 2. kriv za brutalan napad
 3. koristi uvredljive i pogrdne reči
 4. dobije po drugi put u istom meču žuti karton
 5. pljune protivnika ili bilo koju drugu osobu
 6. spreči protivnički tim u postizanju gola ili u očiglednoj gol šansi, tako što namerno igra loptu rukom (ovo ne važi za golmana u njegovog kaznenom prostoru)
 7. spreči protivničkog igrača u očiglednoj gol šansi prekršajem za koji se svira slobodan ili kazneni udarac. Ako je igra zaustavljena jer je igrač isključen sa terena zbog jednog od prekršaja, a da pri tome nije učinio dodatni prekršaj Pravila, igra treba da bude nastavljena ind.slobodnim udarcem sa mesta gde se prekršaj dogodio. Međutim, ako je prekršaj učinjen unutar kaznenog prostora, ind.slobodan udarac treba da se izvede sa linije 6 metara, sa tačke koja je najbliža mestu gde se prekršaj dogodio. Jednom isključeni igrač ne može ponovo da uđe u igru, niti da sedi na klupi za rezervne igrače. Njegova ekipa može da se popuni posle dva minuta od isključenja ukoliko nije postignut pogodak pre isteka roka od dva minuta o čemu vodi računa merilac vremena. Pri tome treba primenjivati sledeće:
 8. ako je u terenu 5 igrača prema 4 igrača a ekipa s većim brojem igrača postigne pogodak, ekipa sa 4 igrača može da bude popunjena
 9. ako 5 igrača igra protiv 4 ili 3, a ekipa sa većim brojem igrača postigne pogodak, ekipa sa 3 igrača može da bude popunjena samo sa jednim igračem
 10. ako obe ekipe igraju sa po 3 igrača i bude postignut pogodak, svaka od ekipa može da doda po jednog igrača
 11. d) ako ekipa s manjim brojem igrača postigne pogodak, igra se nastavlja bez izmene broja igrača

SLOBODAN UDARAC

Slobodan udarac može biti dvojak: direktan iz koga pogodak može da bude postignut direktno protiv strane koja je pogrešila ili indirektan iz koga pogodak ne može da bude postignut sve dok lopta dodirnuta ili njome nije igrao neki drugi igrač (osim igrača koji je izveo udarac) pre nego što je ušla u okvir gola. Da bi se razlikovalo dosuđivanje direktnog ili indirektnog slobodnog udarca, sudije kada dosuđuju indirektan slobodan udarac treba da ga označe podizanjem jedne ruke iznad glave. Treba da drže ruku u tom položaju, sve dok udarac ne bude izveden i dok loptom ne igra ili je ne dodirne drugi igrač ili dok lopta ne bude van igre. Kod direktnog slobodnog udarca, sudija drži ruku horizontalno podignutu u pravcu u kome udarac treba da se izvede. U slučaju kumuliranih prekršaja, sudija kažiprstom pokazuje na podlogu, odnosno na teren, stavljajući do znanja zapisničkom stolu da je u pitaju kumulirani prekršaj. Kada igrač izvodi slobodan udarac, svi protivnički igrači treba da budu udaljeni najmanje 5 metara od lopte, sve dok je ona u igri. Lopta je u igri kada krene napred. Ako se igrač protivničke ekipe nađe bliže od 5 m lopti pre nego što je slobodan udarac izveden, sudija treba da naredi da se slobodan udarac ponovi, sve dok se ne postupi po Pravilu. Lopta mora da miruje kada se izvodi slobodan udarac i izvođač ne može da igra po drugi put loptom, sve dok je takne ili njome ne igra neki drugi igrač.

KAZNA:

 1. Ako je pri izvođenju slobodnog udarca, protivnički igrač bliže lopti nego što je dozvoljeno, udarac se ponavlja
 2. b) Ako igrač koji izvodi slobodan udarac, posle udarca igra loptom po drugi put pre nego što je dotakao ili igrao njome drugi igrač, izvodi se ind.slobodan udarac za protivničku ekipu, sa mesta gde se prekršaj dogodio, međutim, ako je prekršaj učinjen unutar kaznenog prostora, indirektan slobodan udarac treba da se izvede sa linije 6 metara sa tačke koja je najbliža mestu gde je učinjen prekršaj Ako ekipa koja izvodi slobodni udarac utroši više od 4 sekunde za to, sudija treba da dosudi ind. slobodan udarac za protivničku ekipu.

KAZNENI UDARAC

Kazneni udarac se izvodi sa tačke za kazneni udarac. Svi igrači osim igrača koji ga izvodi, a prethodno je identifikovan i protivničkog golmana, treba da budu na terenu, ali izvan kaznenog prostora, udaljeni najmanje 5 metara od tačke sa koje se izvodi kazneni udarac. Protivnički golman mora da stoji (licem prema izvođaču udarca) na liniji gola između stativa sve dok lopta ne bude u igri. Igrač koji izvodi kazneni udarac mora da šutira napred i ne može da igra loptom po drugi put, sve dok ona ne bude dotaknuta ili njome ne igra neki drugi igrač. Lopta je u igri kada krene prema napred.

 

PRAVILO-UBACIVANJE NOGOM (Izvođenje auta)

Kada lopta celom svojom zapreminom pređe preko aut linije bilo po zemlji ili vazduhu,  treba da bude vraćena u igru nogom, u bilo kom pravcu, sa mesta gde je prešla aut liniju, od strane igrača protivničke ekipe u odnosu na igrača koji je pre toga, poslednji dotakao loptu. Izvođač mora da bude izvan terena, a stopalima može da dodiruje aut liniju u trenutku izvođenja udarca. Lopta mora da miruje na aut liniji. Smatra se da je lopta u igri odmah kad je šutnuta napred, a igrač koji vrši ubacivanje ne sme da igra loptom po drugi put, sve dok njom ne igra ili je ne dotakne drugi igrač. Igrači protivničke ekipe moraju da budu udaljeni najmanje 5 metara od mesta sa koga se izvodi ubacivanje. Pogodak se ne može postići direktno iz ubacivanja nogom.

K A Z N E

 1. ako je lopta nepravilno ubačena, ubacivanje ponovo treba da izvede igrač protivničke ekipe
 2. ako se ubacivanje izvede sa bilo kog drugog položaja a ne sa tačke gde je lopta prešla aut liniju, ubacivanje treba ponovo da izvede igrač protivničke ekipe
 3. ako se ubacivanje ne izvrši u roku od 4 sekunde od trenutka kada igrač koji treba da izvede stavi loptu na mesto, ono treba da se ponovo izvede od strane igrača protivničke ekipe
 4. ako igrač koji izvodi ubacivanje igra nogom po drugi put pre nego što je loptu dotakao ili njome igrao drugi igrač treba da se izvede ind.slobodan udarac od strane igrača protivničke ekipe, sa mesta gde se prekršaj dogodio. Ukoliko se prekršaj desio unutar kaznenog prostora, ind.slobodan udarac treba da se izvede sa linije 6 metara, sa mesta koje je najbliže onome na kome se prekršaj dogodio
 5. ako protivnički igrač ometa ili ne dopušta ispravno izvođenje ubacivanja nogom, istom igraču se zbog nesportskog ponašanja pokazuje opomena

VRAĆANJE LOPTE U IGRU (posle gol auta)

Ako lopta pređe celom svojom zapreminom preko gol aut linije, izuzimajući deo između stativa i prečke bilo po vazduhu ili zemlji, a da je poslednji put dodirnuta od strane igrača napadajuće ekipe, golman stojeći bilo gde u svom kaznenom prostoru, treba da je vrati u igru izvan kaznenog prostora. Lopta je u igri odmah pošto je napustila kazneni prostor. Protivnička ekipa ostaje izvan kaznenog prostora dok lopta ne uđe u igru. Pri izvođenju gol auta ne može se postići pogodak.

K A Z N E

Ako lopta ne bude direktno izbačena iz kaznenog prostora, vraćanje lopte u igru treba ponoviti. Ako golman posle oslobađanja od lopte, ponovo dotakne loptu pre nego što ju je dodirnuo ili njome igrao drugi igrač, treba da bude dosuđen ind.slobodan udarac za protivničku ekipu na mestu gde se prekršaj dogodio, osim ako prekršaj nije načinjen u kaznenom prostoru u kom slučaju se udarac izvodi sa linije kaznenog prostora sa tačke najbliže mestu gde se dogodio prekršaj Ako posle vraćanja lopte u igru, golman loptu dobije od igrača svoje ekipe, pa je dotakne ili kontroliše rukama, ind.slobodan udarac treba da bude dosuđen za protivničku ekipu. Indirektan slobodan udarac treba da se izvede sa linije 6 m, na mestu koje je najbliže onome na kome se dogodio prekršaj

PRAVILO-UDARAC SA UGLA

Kada celom svojom zapreminom, lopta pređe preko gol aut linije, bilo po zemlji ili vazduhu, a poslednji put je njome igrao igrač tima koji se brani, dosuđuje se udarac sa ugla. Udarac s ugla izvodi se igranjem lopte koja je postavljena tačno na tačku gde se seku gol aut linija i aut linija. Igrači protivničke ekipe od one čiji igrač izvodi udarac s ugla ne mogu se približiti lopti na manje od 5 metara dok ona ne bude u igri tj. ne krene napred. Igrač koji izvodi udarac s ugla ne može da igra po drugi put loptu dok je ne dotakne ili njome ne igra drugi igrač. Pogodak može da se direktno postigne iz udarca s ugla.

K A Z N E

 1. ako igrač koji izvodi udarac s ugla igra loptom po drugi put nego što je njome igrao ili je dotakao neki drugi igrač, sudija treba da dosudi ind.slobodan udarac za protivničku ekipu sa mesta gde se prekršaj dogodio
 2. ako udarac s ugla nije izveden udarac u roku od 4 sekunde od trenutka kada je igrač došao u posed lopte, sudija treba da dosudi ind.slobodan udarac za protivničku ekipu sa tačke za udarac s ugla
 3. c) u slučaju ostalih prekršaja, udarac se ponavlja

UPUTSTVA ZA IZVOĐENJE UDARACA SA MESTA ZA KAZNENI UDARAC Uslovi pod kojima se izvode udarci sa tačke za kazneni udarac, da bi se odredila pobednička ekipa u nerešenim utakmicama u « nokaut» takmičenju ( zamena za bacanje novčića):

 1. sudija treba da izabere gol na kome će se izvoditi udarci
 2. sudija treba da baci novčić, da bi se odlučilo koja će ekipa prva izvoditi udarac
 3. treba da se izvede po pet udaraca, naizmenično, od strane petorice različitih igrača iz svake ekipe, ova petorica igrača se prijave sudiji od strane kapitena svake ekipe, pre izvođenja udaraca, treba da budu među onima koji su uneti u spisak dvanaest igrača pre utakmice
 4. Ako pre završetka serije udaraca, bude očigledno da jedna ekipa ima prednost koju druga ne može da sustigne udarci se dalje ne izvode
 5. e) Ako posle izvođenja po pet udaraca od strane svake ekipe, obe postignu isti broj pogodaka, udarci treba da budu nastavljeni po istom redu sve dok obe ekipe ne izvedu isti broj udaraca ( nije potrebno po 5 udaraca), a jedna postigne gol više iz istog broja udaraca
 6. f) ovi dodatni udarci moraju da budu izvođeni od igrača koji nisu izveli nijedan od prvih pet udaraca, kada je svaki od njih izveo udarac, igrači navedeni pod c) treba da nastave izvođenje udaraca po istom redosledu
 7. g) bilo koji igrač, isključen iz igre ne može da učestvuje u izvođenju udaraca
 8. h) svaki igrač može da promeni mesto sa golmanom
 9. i) dok je izvođenje u toku, svi igrači treba da ostanu na terenu, na suprotnoj polovini terena od strane na kojoj se udarci izvode, merilac vremena treba da kontroliše ovaj deo terena, kao i igrače koji se tu nalaze, ovo se ne odnosi na igrača koji izvodi udarac, kao i na golmane
 10. j) onaj golman, koji je iz istog tima kao i igrač koji izvodi udarac, ne sme da ometa tok izvođenja udaraca

VAŽNE NAPOMENE:

*Svi mečevi će biti odigrani na jednom terenu FC LOKOMOTIVA TRNAVA;

*Prijava ekipa se vrši popunjavanjem aplikacionog formulara na internet stranici: www.magijabalkana.com.

Podnosilac prijave dobija zvanično obaveštenje na mailu koji je dostavio orgnaizatoru prilikom podošenja prijave.

*Mečeve će suditi profesionalne fudbalske sudije; utakmice po grupama ili utakmice u eliminacionoj faze sudi po jedan sudija, dok će polufinalne mečeve, i finalni meč suditi dve sudije.

*Igrač može biti trener/menadžer.

*ZA TURNIR SE MOGU PRIJAVITI I EKIPE IZ INOSTRANSTVA.

 

*Prijava se popunjava u online formalu i sadrži sledeće podatke:

-ime i prezime igrača (najviše 10 igrača)

-ime i prezime trenera/menadžera;

-datum rodjenja igrača (najviše 10 igrača)

-datum rođenja trenera/menadžera

-državljanstvo svih igrača i trenera menadžera

 

Prijava je kompletna kada prijavljena ekipa dostavi:

-prijavni formular kompletno popunjen sa svim podacima;

-dokaz o uplati u iznosu od 150 evra (prijava bez dokaza o uplati se smatra nepotpunom)

Uplata se vrši na račun:

ONE STEP FURTHER

Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača

IČO: 53525205

DIČ: 2121437417

Všeobecná úverová banka a.s.

IBAN: SK 89 0200 0000 0045 4423 4751

SWIFT: SUBA SK BX

 

Prijava i dokaz o uplati se šalje na mail: office@magijabalkana.com

 

 

PRIJAVNI FORMULAR