magic

card

Udruženje One Step Further je pokrenulo Magičnu karticu sa kojom će korisnici imati određene pogodnosti. Magična kartica važi godinu dana i korisnik ostvaruje popust od 20% na sve događaje koje organizuje ovo Udruženje. U narednom periodu će biti brojnih manifestacija, u okviru kojih će korisnici moći da ostvare popust na ulaznice.

Cena Magične kartice je 15 evra i važi godinu dana, a kupuje se na taj način što kupac uplaćuje finansijski iznos od 15 evra na račun Udruženja, nakon čega dobija odštampanu karticu sa svojim imenom i korisničkim brojem.

Korisnici Magičnih kartica će ostvariti pravo na popust za festival u amfiteatru, 1. i 2.septembra 2023.godine, film “Munje opet” kao i za koncert Bajage i instruktora, 25.novembra 2023.godine.

U toku su pregovori sa partnerima na projektu, kako bi se proširila lista pogodnosti koje bi korisnici Magične kartice imali.

Apliciraj za Magičnu karticu ovde,