Komunikativne i tehnološke veštine, preciznost i disciplina, fleksibilnost, rešavanje problema, želja za aktivnim učenjem i napredovanjem, sve to najbolje opisuje Barboru Blaškovu, koja je postala deo kreativnog tima Magije Balkana.

Doktorske studije završila je na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta Svetog Ćirila i Metoda u Trnavi, gde je radila i kao docent. Trenutno radi kao referent marketinga, specifično radno mesto grafički dizajner, na Odeljenju za komunikacije i odnose sa javnošću grada Trnava.

U prethodnom periodu saradnja između Barbore Blaškove i Magije Balkana je bila uspešna, tako da smo sada veoma zadovoljni što će Barbora biti deo našeg magičnog tima.

Ona je osmislila i maskotu Magije Balkana.

SK

Komunikačné a technologické zručnosti, precíznosť a disciplína, flexibilnosť, riešenie problémov, túžba aktívne sa vzdelávať a napredovať, toto všetko najlepšie opisuje Barboru Blaškovú, ktorá sa stala súčasťou kreatívneho tímu Balkánskej mágie.

Doktorantské štúdium absolvovala na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde aj pôsobila ako odborná asistentka.

V súčastnosti pôsobí ako referent marketingu, konkrétna pozícia grafička, na oddelení Komunikácie a vzťahov s verejnosťou mesta Trnava.

V predchádzajúcom období bola spolupráca medzi Barborou Blaškovou a Balkánskou mágiou úspešná, preto sme teraz veľmi spokojní, že Barbora bude súčasťou nášho magického tímu.

Ona navrhla aj maskota ,,Balkánskej mágie”.