Početkom novembra 2023.godine u Frankfurtu je održan sastanak predstavnika Udruženja One Step Further i agencije Boommedia, na kome je dogovorena saradnja na organizovanju kulturno-turističke manifestacije „Magija Balkana u Frankfurtu“ u septembru 2024.godine.

Agencija Boommmedia je nastala 2015. godine, sa ciljem organizovanja događaja, edukacije građana, a posebno dece i mladih, o značaju muzičke i pozorišne kulture, kao i javnog zalaganja za podizanje kulturne svesti građana.

Do sada su kao agencija organizovali koncerte i predstave mnogih umetnika sa balkanskih prostora.

Boommedia svoje programe organizuje u mnogim evropskim zemljama, tako da će iskustvo koje ova agencija ima doprineti podizanju kvaliteta projekta Magija Balkana, kao evropskog brenda.