Inspirativna priča Emine Mulalić, mlade preduzetnice iz Bosne i Hercegovine, obeležena je raznolikošću iskustava i strastima koje je iskoristila za postizanje izvanrednih uspeha.

Od rane mladosti, Emina je pokazivala neverovatnu strast prema odbojci, sportu u kojem je istrajno trenirala i takmičila se tokom osam godina. Njena upornost, timski duh i posvećenost doneli su joj, ne samo sportske pobede, već i dragocene životne lekcije.

Nakon završetka školovanja odlučila se upustiti u svet modelinga. Kroz različite projekte i saradnje, stekla je dragocene veštine komunikacije i networkinga.

Nakon iskustva u modeling industriji, Emina je odlučila krenuti u poslovne vode i preselila se u Slovačku kako bi istražila nove prilike. U tom periodu, suočena s izazovima i nepredvidivošću, razvila je snažnu ambiciju i odlučnost da preokrene svoj profesionalni put.

Početkom pandemije COVID-19, Emina je otputovala u Sloveniju za novim poslovnim prilikama i pronašla inspiraciju za novi početak. S obzirom na svoje prethodne doživljaje i stručnost, osnovala je vlastitu konzultantsku kompaniju”EM Consulting”, koja je pružala stručne savete i inovativna rešenja za preduzeća suočena s izazovima pandemije i nakon nje.

Sposobnost da brzo razume potrebe klijenata i stvori učinkovite strategije donela joj je brze rezultate.

Njena neverovatna mreža poznanstava i stručnosti doveli su je do saradnje sa nama i našim timom koji  realizuje prvi Balkan Fest u Slovačkoj. Sa strašću i odgovornošću, Emina će pristupiti tom delu zadatka, radosno doprinoseći događaju koji slavi kulturu i nasleđe Balkana.

Njena priča podsjeća nas da se uz strast, odlučnost i sposobnost prilagođavanja mogu ostvariti izvanredni rezultati, čak i u najizazovnijim vremenima.

EMINA MULALIĆ V TIME MAGIJA BALKANA

 

Inšpiratívny príbeh Eminy Mulalić, mladej podnikateľky z Bosny a Hercegoviny, sa vyznačuje rôznorodosťou skúseností a vášní, ktoré využila na dosiahnutie mimoriadnych úspechov.

Už v rannej mladosti Emina prejavovala neuveriteľnú vášeň pre volejbal, šport, v ktorom vytrvalo trénovala a súťažila počas ôsmich rokov. Jej vytrvalosť, tímový duch a oddanosť jej priniesli nielen športové víťazstvá, ale aj cenné životné lekcie.

Po ukončení vzdelania sa rozhodla vstúpiť do sveta modelingu. Ďakujúc rôzným projektom a spoluprácam získala cenné zručnosti v komunikácii a budovaní vzťahov.

Po skúsenostiach v priemysle modelingu sa Emina rozhodla vstúpiť do podnikateľských vôd a presťahovala sa na Slovensko, aby objavila nové príležitosti. V tomto období, čelila výzvam a nepredvídateľnosti, vyvinula silnú ambíciu a odhodlanie zmeniť smer svojej profesionálnej dráhy.

Na začiatku pandémie COVID-19 sa Emina presunula na Slovinsko  hľadať nové obchodné príležitosti a našla inšpiráciu pre nový začiatok. So zreteľom na svoje predchádzajúce skúsenosti a odbornosť, založila vlastnú poradenskú spoločnosť “EM Consulting”, ktorá poskytovala odborné rady a inovatívne riešenia pre podniky zápasiace s výzvami pandémie a po nej.

Schopnosť rýchlo porozumieť potrebám klientov a vytvoriť efektívne stratégie jej priniesla rýchle výsledky.

Jej neuveriteľná sieť kontaktov a odbornosť ju priviedli k spolupráci s nami a našim tímom, ktorý sa chystá uskutočniť prvý Balkan Fest na Slovensku. S vášňou a zodpovednosťou sa Emina pustí do tejto časti úlohy, s radosťou prispievajúc k udalosti, ktorá oslavuje kultúru a dedičstvo Balkánu.

Jej príbeh nám pripomína, že so zápalom, odhodlaním a schopnosťou prispôsobiť sa môžeme dosiahnuť výnimočné výsledky, dokonca aj v najnáročnejších časoch.