Udruženje One Step Further je pokrenulo Magičnu karticu sa kojom će korisnici imati određene pogodnosti. Magična kartica važi godinu dana i korisnik ostvaruje popust od 20% na sve događaje koje organizuje ovo Udruženje. U narednom periodu će biti brojnih manifestacija, u okviru kojih će korisnici moći da ostvare popust na ulaznice.

Cena Magične kartice je 15 evra i važi godinu dana, a kupuje se na taj način što kupac uplaćuje finansijski iznos od 15 evra na račun Udruženja, nakon čega dobija odštampanu karticu sa svojim imenom i korisničkim brojem.

Korisnici Magičnih kartica će ostvariti pravo na popust za festival u amfiteatru, 1. i 2.septembra 2023.godine, film “Munje opet” kao i za koncert Bajage i instruktora, 25.novembra 2023.godine.

U toku su pregovori sa partnerima na projektu, kako bi se proširila lista pogodnosti koje bi korisnici Magične kartice imali.

SK / Magická karta

Občianske združenie One Step Further spustilo Magickú kartu, s ktorou jej majitelia budú mať určité výhody. Magická karta je platná jeden rok a jej majiteľ získava 20% zľavu na všetky akcie organizované týmto Združením. V nasledujúcom období sa bude konať množstvo akcií, v rámci ktorých majitelia kariet budú môcť získať zľavu na vstupenky.

Cena Magickej karty je 15 eur s platnosťou na jeden rok a kupuje sa tak, že zákazník zaplatí finančnú čiastku 15 eur na účet združenia, následne dostane vytlačenú kartu so svojím meno a číslom.

Majitelia Magických kariet budú mať nárok na zľavu na festival v Amfiteátri 1. a 2. septembra 2023, na film ,,Munje opet”, ako aj na koncert ,,Bajaga i instruktori” 25. novembra 2023.

Prebiehajú rokovania s ďalšími partnermi projektu s cieľom rozšíriť zoznam výhod pre majiteľov kariet.