Uprava za imovinu Grada Trnave je organizacija koju je osnovao Grad Trnava. Cilj organizacije je stvaranje uslova za sportske aktivnosti kako sportskih klubova, tako i šire javnosti u objektima kojima se upravlja.

Od 1. juna 2022. godine Uprava obezbeđuje rad Gradske pijace u Trnavi, koja je posle preseljenja iz zgrade zimskog stadiona u centar grada veoma popularna među svojim posetiocima i prodavcima.

Između ostalih objekata, organizacija upravlja Gradskom sportskom halom, Gradskim zimskim stadionom, Gradskim zatvorenim bazenom, kao i letnjim bazenima u Kamenom Mlinu i Castiglione.

SPRÁVA MAJETKU MESTA TRNAVA PODPORILA FESTIVAL BALKÁNSKA MÁGIA

Sprava majetku Mesta Trnava je organizácia, ktorú založilo Mesto Trnava. Cieľom organizácie je vytváranie podmienok pre športovú činnosť tak športových klubov, ako aj širokej verejnosti v spravovaných objektoch.

Od 1. júna 2022 Správa prevádzkuje Mestský trh v Trnave, ktorý je po presune z objektu zimného štadióna do centra mesta veľmi obľúbený medzi jeho návštevníkmi ako aj predávajúcimi.

Okrem iného, organizácia spravuje aj Mestskú športovú halu, Mestský zimný štadión, Mestskú krytú plaváreň, ako aj letné kúpaliská na Kamennom Mlyne a Castiglione.