Njena biografija je raznolika – bavila se novinarstvom, radila je na lokalnoj televiziji kao novinar i spiker, bavila se humanitarnim radom, organizovala veliki broj humanitarnih akcija, bila je instruktorka penjanja… Dugi niz godina trenirala je odbojku i posvetila se slovačkom folkloru.

Reč je o Marini Kondač, članici Projektnog tima koja je između ostalog najviše zadužena za prevođenje tekstova sa srpskog na slovački jezik.

Osnovnu i srednju školu je završila u Bačkom Petrovcu, nakon toga je studirala Slovački jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je stekla zvanje Diplomirani filolog slovakista. Uporeda je studirala i socijalni rad na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada sv. Elizabete u Bratislavi – osnovne, master i doktorske studije – gde je stekla zvanje doktor nauka.

Trenutno je predavač na VŠZiSR sv. Elizabete u Bratislavi a od 2020. godine radi kao sudski prevodilac za slovački i srpski jezik. Takođe se bavi prevođenjem i korekturom knjiga. Posećuje brojne stručne konferencije i seminare.

Ima ćerku Ester koja ima dve i po godine, i njoj posvećuje najviše vremena.

Njen hobi je folklor i voli da posećuje fantastične folklorne festivale u Slovačkoj. Obožava da putuje, ide na izlete u prirodu i uživa u baštovanstvu.

Ponosni smo što je sa nama, a u velikoj meri zahvaljujući njoj, Slovaci razumeju šta mi pišemo i šta zapravo radimo!

           

KVÔLI NEJ NÁM AJ SLOVÁCI ROZUMEJÚ – MARÍNA KONDAČ

            Jej životopis je pestrý – zaoberala sa žurnalistikou, pracovala na lokálnej televízii ako novinárka a hlásateľka, zaoberala sa humanitárnou prácou, organizovala veľký počet humanitárnych akcií, bola inštruktorkou lezenia… Dlhé roky trénovala volejbal a venovala sa slovenskému folklóru.

Ide o Marínu Kondač, členku Projektového tímu, ktorá okrem iného má na starosti preklady textov zo srbčiny do slovenčiny.

Základnú a strednú školu absolvovala v Báčskom Petrovci, potom študovala Slovenský jazyk a literatúru na Filologickej fakulte v Belehrade, kde získala titul Diplomovaný filológ slovakista. Súčasne vyštudovala aj sociálnu prácu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – základné, magisterské a doktorandské štúdium – kde získala titul PhD.

V súčasnosti vyučuje na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave a od roku 2020 pracuje ako úradná prekladateľka pre slovenský a srbský jazyk. Tiež sa zaoberá prekladmi a korektúrami kníh. Navštevuje početné odborné konferencie a semináre.

Má dva a pol ročnú dcéru Ester, ktorej venuje najviac času.

Jej záľubou je folklór a rada navštevuje fantastické folklórne festivaly na Slovensku. Rada cestuje, chodí do prírody a baví ju záhradníctvo.

Sme hrdí, že je s nami, a vo veľkej miere vďaka nej, Slováci rozumejú tomu čo píšeme a čo vlastne robíme!