Opštinska televizija Trnava medijski partner na festivalu „MAGIJA BALKANA“


Televizija Trnava (MTT) se pridružila brojnim partnerima koji su podržali Prvi balkanski festival „MAGIJA BALKANA“. Opštinska televizija Trnava na medijskom tržištu posluje od 1997. godine . Trenutno je u ponudi UPC Digital i UPC Analog, Magio (Slovački Telekom), SVAN (MAKS Multimedia) i operatera DVB-T predajnika u Trnavi. Preko usluga kompanija Magio i Svan, gledaoci iz cele Slovačke prate prenose Opštinske televizije Trnava.