Prvi balkanski festival „MAGIJA BALKANA“ će imati podršku i organizacije „TRNAVA TOURISM“. Pored mnogih drugih aktivnosti, ova organizacija će svoj turistički promotivni materijal prilagoditi ljudima sa prostora Balkana.

Takođe, obezbediće i određene beneficije za posetu turističkih znamenitosti Trnave za posetioce festivala „MAGIJA BALKANA“ .

TRNAVA je TURIZAM zvanično registrovana od strane Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i regionalnog razvoja Republike Slovačke 23. februara 2012. godine pod kao zvanična regionalna turistička organizacija u Trnavi.

Trnavski turizam, kao destinacijska menadžment organizacija za Trnavski kraj i okolinu, odabrao je kao strateški cilj povećanje broja posetilaca Trnave i okolnog regiona u narednim godinama.

DMO Trnava Tourism je ušao na turističko tržište kao jedinstvena inicijativa u Slovačkoj sa vizijom izgradnje Trnavskog regiona u prepoznatljivu evropsku destinaciju u budućnosti.