U okviru Udurženja ONE STEP FURTHER formiran je Projektni tim za organizovanje Prvog balkanskog festivala pod nazivom „MAGIJA BALKANA“.

Tim sačinjavaju Programski savet, Tim za logistiku, a u okviru Projektnog tima, funkcionisaće i tim za odnose sa javnošću i marketing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *